ตารางราคาทองคํา
Spot Price
24 hour Thai Baht price per Baht

24 hour (New York) Thai Baht price per Baht

Spot Price
24 hour Thai Baht price per Troy Ounce

24 hour Thai Baht price per Kilogram


จาก จนถึง

วันที่ซื้อขาย
24 January 2017฿20200฿20300
25 January 2017฿20050฿20150
26 January 2017฿19850฿19950
03 February 2017฿20100฿20200
07 February 2017฿20350฿20450
12 February 2017฿20250฿20350
16 February 2017฿20400฿20500
Stay Connected