ตารางราคาทองคํา
Spot Price
24 hour Thai Baht price per Baht

24 hour (New York) Thai Baht price per Baht

Spot Price
24 hour Thai Baht price per Troy Ounce

24 hour Thai Baht price per Kilogram


จาก จนถึง

วันที่ซื้อขาย
01 March 2017฿20550฿20650
14 March 2017฿20050฿20150
15 March 2017฿20000฿20100
Stay Connected