เครื่องคำนวณทอง
Spot Price
24 hour Thai Baht price per Baht

24 hour (New York) Thai Baht price per Baht

Spot Price
24 hour Thai Baht price per Troy Ounce

24 hour Thai Baht price per Kilogram

การแปลงระหว่าง บาท, สลึง, กรัม, ออนซ์ และ กิโลกรัม

1 บาท คือ

4 สลึง

15.24 กรัม

0.49 ออนซ์

0.02 กิโลกรัม


การแปลงระหว่างกรัมและราคา

Stay Connected