กราฟราคาทอง
Spot Price
24 hour Thai Baht price per Baht

24 hour (New York) Thai Baht price per Baht

Spot Price
24 hour Thai Baht price per Troy Ounce

24 hour Thai Baht price per Kilogram


30 วัน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 5 ปี | 10 ปี

กราฟราคาทองย้อนหลัง 30 วัน


กราฟราคาทองย้อนหลัง 30 วัน
ราคาขายทอง 1 บาท (26 กุมภาพันธ์ 2017 - 28 มีนาคม 2017)
Stay Connected