ราคาทองคําวันนี้
Spot Price
24 hour Thai Baht price per Baht

24 hour (New York) Thai Baht price per Baht

Spot Price
24 hour Thai Baht price per Troy Ounce

24 hour Thai Baht price per Kilogram

09 ตุลาคม 2558
  รับซื้อ ฿ ขายออก ฿ ประกาศวันเวลา
ทองคำ (96.5%) 19300 19400 2015-10-09 12:15
ทองคำ (99.9%) n/a n/a n/a
ทองรูปพรรณ (96.5%) 19025.80 19800 2015-10-09 12:15

ราคา
ขาย 
ทอง 
1 บาท
ราคาทองคําวันนี้
     ทองคําแท่ง 15 วัน

ราคา Spot Gold Update ตลอด 24 ชั่วโมง
Stay Connected