ราคาทองคําวันนี้
Spot Price
24 hour Thai Baht price per Baht

24 hour (New York) Thai Baht price per Baht

Spot Price
24 hour Thai Baht price per Troy Ounce

24 hour Thai Baht price per Kilogram

21 กุมภาพันธ์ 2560
  รับซื้อ ฿ ขายออก ฿ ประกาศวันเวลา
ทองคำ (96.5%) 20400 20500 2017-02-16 17:03
ทองคำ (99.9%) n/a n/a n/a
ทองรูปพรรณ (96.5%) 20026.36 20900 2017-02-16 17:03

ราคา
ขาย 
ทอง 
1 บาท
ราคาทองคําวันนี้
     ทองคําแท่ง 15 วัน

ราคา Spot Gold Update ตลอด 24 ชั่วโมง
Stay Connected