ราคาทองคําวันนี้
Spot Price
24 hour Thai Baht price per Baht

24 hour (New York) Thai Baht price per Baht

Spot Price
24 hour Thai Baht price per Troy Ounce

24 hour Thai Baht price per Kilogram

30 สิงหาคม 2559
  รับซื้อ ฿ ขายออก ฿ ประกาศวันเวลา
ทองคำ (96.5%) 21600 21700 2016-08-30 09:28
ทองคำ (99.9%) n/a n/a n/a
ทองรูปพรรณ (96.5%) 21208.84 22100 2016-08-30 09:28

ราคา
ขาย 
ทอง 
1 บาท
ราคาทองคําวันนี้
     ทองคําแท่ง 15 วัน

ราคา Spot Gold Update ตลอด 24 ชั่วโมง
Stay Connected