ราคาทองคําวันนี้
Spot Price
24 hour Thai Baht price per Baht

24 hour (New York) Thai Baht price per Baht

Spot Price
24 hour Thai Baht price per Troy Ounce

24 hour Thai Baht price per Kilogram

23 สิงหาคม 2557
  รับซื้อ ฿ ขายออก ฿ ประกาศวันเวลา
ทองคำ (96.5%) 19350 19450 2014-08-23 09:14
ทองคำ (99.9%) n/a n/a n/a
ทองรูปพรรณ (96.5%) 19071.28 19850 2014-08-23 09:14

ราคา
ขาย 
ทอง 
1 บาท
ราคาทองคําวันนี้
     ทองคําแท่ง 15 วัน

ราคา Spot Gold Update ตลอด 24 ชั่วโมง
Stay Connected

Top Twitter Followers